JAF BULGARIA

Александър Конев

Групата ЙАФ
Основана през 1948 година в Щокерау, групата ЙАФ е лидер в търговията с дървесина и дървесни продукти в централна и източна Европа. Зад традиционната компания стоят 65 години компетентност в търговията с дървесина, голяма мрежа от филиали и огромно разнообразие от продукти. Постоянната наличност на над 20 000 продукта позволява навременната им доставка към клиенти в цялата страна.

http://www.jaf-bulgaria.com